NAMN: Birk Andersson 
ÅLDER: 31 år
BOR: Malmö
UPPVUXEN: Trelleborg
FAMILJ: Föräldrar, syskon, bor själv
GÖR: Student
GILLAR: Haiku
DATUM: 11 november 2018

Din klimatpåverkan under det senaste året ligger på ungefär 1,6 ton CO2e. Vad är din spontana reaktion?

Lågt men inte tillräckligt lågt.

Vilka vardagsval gör du för att minska din egen klimatpåverkan?

Jag äter nästan helt veganskt. Köper mycket ekologiskt. Källsorterar. Engagerad i miljö- och klimatrörelsen. Cyklar och åker kollektivt.

Vad är din största utmaning i vardagen?

Plastbantning, framförallt vid konsumtion av mat. Ekologiskt eller plastinpackat - det är frågan? Jag skulle vilja köpa mer förpackningsfritt överhuvudtaget. Att köpa närproducerat är tyvärr också något som kräver planering och aktiva val.

Har du någon hjärtefråga relaterad till den globala uppvärmningen?

Biologisk mångfald (massutrotningen).

Vad tror du behöver göras för att vi ska klara Paris-avtalets mål och IPCCs rekommendation om max 1,5 graders global temperaturökning?

Någon slags revolution.

Vilka normer hoppas du ska ändras för klimatets skull?

Att det är möjligt att exploatera djur och natur.

Specifik vädjan till politiker och andra makthavare?

Lyssna på forskarna.

Hur tror du att man bäst får andra att bli medvetna om klimatproblemen och agera för att minska sin klimatpåverkan?

Information har fungerat på mig, men det verkar svårare att övertyga den stora massan. Jag tror det gäller att målgruppsanpassa budskapet och erbjuda alternativ. Några exempel: för den som älskar bilar finns möjlighet att köra en elbil, för den som gillar att flyga till andra sidan jorden kan kanske VR vara ett alternativ och för den som gillar kläder finns klädbyten.

Det finns en risk att det blir mycket tekniska åtgärder, men det är framförallt till dem som inte är förändringsbenägna. För hundra år sedan var det i princip ingen som flög. Att vi har börjat flyga är en beteendeförändring. Genom att begränsa marknadsföringen för flygresor (eller helst helt förbjuda) i kombination med högre flygskatt, bättre tågresor och att lansera hemester som ett alternativ, går det säkerligen att minska på flygets klimatpåverkan.

Jag har förstått att du varit engagerad i klimatfrågan länge, ser du nån förändring i intresse och kunskap i frågan nu jämfört med tidigare? Hur?  

Jag upplever både ökad kunskap och ett ökat intresse. Men jag märker främst en ökning av argument med tekniska lösningar på klimatfrågan, som inte skulle innebära beteendeförändringar. Den typ av lösningar är dock inte hållbara.

Hur menar du när du säger att tekniska lösningar som inte innebär en beteendeförändring inte är hållbara?

Jag menar att enbart “the tech fix” inte kommer lösa problemet. Det finns teknikoptimister som hävdar att vi inte behöver förändra vårt beteende, istället ska tekniken lösa saken. Problemet med detta tankesätt är att teknik som inte finns idag ska lösa dagens problem. Men även att energieffektivisering vanligtvis leder till ökad efterfrågan och förbrukning, vilket kallas Jevons paradox. Ett exempel är att det inte spelar någon roll om vi bygger mer effektiva motorer och fordonsdesign om minskningen i förbrukning äts upp av en ökad mängd fordon eller resor. Livscykelperspektivet är en annan aspekt av det, exempelvis så är det inte hållbart att byta ut alla världens personbilar till elbilar.

Beteenden behöver förändras. Nu kan det ske på mer frivillig nivå än i framtiden. Vi kan sluta flyga till Dubai nu eller så har vi inte den möjligheten i framtiden då landet riskerar temperaturhöjningar som gör det obeboeligt. Vi kan istället ha mer hemestrar eller regionala semestrar och resor om tågtrafiken byggs ut och förbättras.

Har du några miljövänliga lifehacks (små fiffiga knep i vardagen) eller andra tips?

  • Konsumera kultur istället för produkter.
  • Köp mat från en reko-ring.
  • Det går att odla egen mat. Om du inte har en balkong så odla på fönsterkarmen. Om du inte har en trädgård eller kolonilott, övertyga din chef om att starta en trädgårdsgrupp på jobbet där du/ni (som friskvård) kan odla sallad, tomater, gurka och rädisor till måndagsfikan. 

Har du tips på hur en kan lära sig mer om klimatfrågan?

Läs min senaste bok "Mörk Grön Haiku". Den har miljö- och klimattema!

Om du skulle utmana dig själv att på nåt sätt göra mer skillnad för klimatet, vad skulle det vara? 

Plastbanta och bli 100 % vegan.

Vem tycker du vi ska intervjua?

Carl Schlyter, Jens Holm, Birgitta Ohlsson.

ÄTER

☐ Vegan ☒ Vegetarian ☐ Flexitarian ☐ Äter allt ☐ Ekologiskt ☐ Efter säsong ☐ Närproducerat

KÄLLSORTERAR

☒ Allt ☐ Det mesta ☐ Nej

GÖR MED ÖVERBLIVEN MAT

☐ Äter upp ☒ Matavfalls-sorterar ☐ Komposterar ☐ Soporna

RESER

☐ Flyg ☒ Tåg ☐ Bil ☐ Buss

FÖRFLYTTAR MIG

☐ Gång ☒ Cykel ☐ Kollektivtrafik ☐ Bil

KONSUMTIONSVANOR

☐ Slit och släng ☒ Nytt med kvalitet ☐ Lånar ☐ Begagnat

KLIMATKOMPENSERAR FLYGRESOR

☒ Alltid ☐ Ibland ☐ Aldrig ☐ Bara privat ☐ Bara i jobbet ☐ Flyger inte


Fotografi Arvid Sylwan
SÅ ETT FRÖ - För klimatet © Elin Sylwan & Angelina Fredriksson  
Allt som publiceras på den här siten är våra egna eller de intervjuades personliga åsikter om inga källor anges. 
En hållbar global nivå ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. (Källa: klimatkontot.se) Detta är inklusive klimatpåverkan från offentlig konsumtion.

I CO2e resultaten hos intervjupersonerna är offentlig konsumtion inte inräknat och utgörs av de utsläpp som orsakas av produktion
av sådant som finansieras med skattemedel och dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008).