GUIDER & LÄNKAR

Fröa = prata om klimatfrågan i syfteatt sprida kunskap

Testa din egen klimatpåverkan på miljön
Genom att logga in och spara dina resultat kan du sedan jämföra. Du kan också testa och se vad du får för resultat om du potentiellt skulle ändra din livsstil.

Klimatkontot - för detaljerad förståelse https://klimatkontot.se/
Klimatkalkylatorn - för snabb koll https://www.klimatkalkylatorn.se/ 
Svalna - inklusive koll hos banken https://www.svalna.se/

Hur privatpersoner effektivast kan minska sin klimatpåverkan 

De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din klimatpåverkan, forskning från Lunds universitet.

Ligger din måltid inom planetens klimatbudget?
Testa här https://www.matkalkylatorn.se/

Klimatsmart semester
Räkna snabbt ut klimatpåverkan boeroende på färmedel
https://klimatsmartsemester.se/

Biologisk mångfalld
Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen av arter
https://www.naturskyddsforeningen.se/biologisk-mangfald-en-overlevnadsfraga

Klimatkompensera

Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller i projekt som bevarar skog. (Källa https://zeromission.se/klimatkompensation/)

Exempel på svenska siter där man kan enkelt klimatkompensera
goclimateneutral.org
zeromission.se
klimatkonpensera.se

Framtidens klimatscenarier
Här hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier

.

ORGANISATIONER & FÖRENINGAR
A-Ö

Fältbiologerna
https://www.faltbiologerna.se/

Föräldravrålet
https://www.foraldravralet.se/

GoClimateNeutral
https://www.goclimateneutral.org/

Greenpeace Sverige
http://www.greenpeace.org/sweden/se/

Klimatklubben
Web https://www.klimatklubben.se/
Instagram http://instagram.com/klimatklubben.se
Twitter https://twitter.com/klimatklubben

Naturskyddsföreningen
https://www.naturskyddsforeningen.se/

SMHI Klimat
http://www.smhi.se/klimat

Världsnaturfonden WWF Sverige
https://www.wwf.se/

.

BRA KÄLLOR FÖR NYHETER

Supermiljöbloggen
http://supermiljobloggen.se/

The Guardian - Environment - Climate change
https://www.theguardian.com/environment/climate-change
SÅ ETT FRÖ - För klimatet © Elin Sylwan & Angelina Fredriksson  
Allt som publiceras på den här siten är våra egna eller de intervjuades personliga åsikter om inga källor anges. 
En hållbar global nivå ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. (Källa: klimatkontot.se) Detta är inklusive klimatpåverkan från offentlig konsumtion.

I CO2e resultaten hos intervjupersonerna är offentlig konsumtion inte inräknat och utgörs av de utsläpp som orsakas av produktion
av sådant som finansieras med skattemedel och dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008).