NAMN: Håkan Emilsson
ÅLDER: 31 år
BOR: Stockholm
UPPVUXEN: Deje, Värmland
FAMILJ: Sambo Sofia
GÖR: Arbetar på hållbarhetsbyrån U&We. Går i skogen. Samtalar med sambo och vänner om livet. Lagar mat. Hälsar på föräldrarna i Värmland och vänner runt om i landet. Läser böcker och engagerar mig ibland i föreningar.
GILLAR: Greta Thunberg! Relationsbyggande, med personer och platser. Historia, berättelser och berättande - Hur blev det såhär? Att göra: läsa böcker, samtala, löpning, vandring, paddling, utevistelse OCH att arbeta (i ett trädgårdsland eller på U&We)
DATUM: 15 januari 2019

Din klimatpåverkan under det senaste året ligger på ungefär 6,8 ton CO2e. Vad är din spontana reaktion?

Jo, under december och januari har jag varit på besök i Brasilien. Det uttalade syftet med resan var trefaldigt:

 1. Att återbesöka ett projekt, som min sambo har praktiserat i tidigare, kring ekologiskt jordbruk och uppleva kulturen där tillsammans med henne. 
 2. Besöka samarbetspartners i norra Brasilien som jag arbetat tillsammans med inom VINNOVA-projektet C/O City och besöka några platser vi gjorde studier på     på distans. 
 3. Hälsa på och fira jul- och nyår med en av mina bästa kompisar som har arbetat ett halvår i Sao Paulo. 

Att detta skulle få mig att överskrida min budget för i år var jag väl medveten om. Men frågan som gnagt i mig sedan i februari 2018 när vi började planera detta är såklart om det är värt det? Efter året som har varit, 2018, med Greta Thunbergs klimatstrejk, Jem Bendells upprop Deep Adaptation, uppropet Vi håller oss på jorden och ett accelererade stöd för en mer radikal klimatpolitik så har jag känt en rörelse som jag inte känt förut, en seriös diskussion om det ska anses skamligt att flyga eller inte. Möjligheten för tusentals vardags-klimatledare att förflytta gränsen för vad som ska anses vara normalt har aldrig varit så stor. Jag har inte riktigt känt att jag kan vara med, för att jag har haft denna resa inplanerad. Det har varit värre än själva utsläppet. Nu är jag snart hemma igen, och tänker inte flyga mer på länge, kanske aldrig. Jag känner mig mer övertygad än någonsin om vart jag står. Det har varit en väldigt bra resa, som har gett mycket energi och nya insikter som jag kan använda, men kostnaden i kolutsläpp måste betalas på något vis, det är något jag ska försöka göra kommande år. När jag gör om klimatkontot utifrån hur jag lever i övrigt men utan flygresan så landar jag på 2,7 ton CO2e/år. Det känns ganska bra så länge, jag våndas inte för att försöka göra någon radikal ändring utan ser dessa 2,7 ton som ett resultat av att jag är del av ett samhälle som inte slutat med fossiler. Jag vill istället lägga mer krut på att börja binda in kol från atmosfären på olika sätt.

VILL DU TA REDA PÅ DIN EGEN KLIMATPÅVERKAN?
Klimatkontot.se för detaljerad förståelse
Klimatkalkylatorn.se för snabb koll
Pst... klimatkalkylatorn räknar in 2 ton CO2e som samhället står för, det gör inte klimatkontot.

Vilka vardagsval gör du för att minska din egen klimatpåverkan?

 • Flyger inte.
 • Köper förnybar el. 
 • Bor i hus med fjärrvärme, försöker påverka att byte till bergvärme. 
 • Reser med tåg och biogasbil. Övertalar föräldrar och vänner att byta till biogasbil, om de ens ska ha bil och hjälper kompis som driver biogasbilsprojekt. 
 • Äter vegetariskt och äter endast kött när något ska firas (vilt eller KRAV-märkt). 
 • Äter lokala arter snarare än långt bortifrån produkter. Potatis hellre än ris. Köper mat utifrån mat-klimat-listan. Skippar halvfabrikat, lagar mat från grunden. 
 • Svemestrar. Upptäcker nya delar av Sverige/Norden. Läser om samer och norrbottningar för att få perspektiv på att vi sörlänningar har massor med solljus under vintern. 
 • Läser arbetarförfattarna för att få perspektivet i att vi badar i ett överflöd. 
 • Cyklar till jobbet, i alla fall under sommarhalvåret. 
 • Köper begagnad mobiltelefon. 
 • Skippar TV. 
 • Köper en del kläder på second-hand. 

Vilka är dina största utmaningar i vardagen? 

 • Att upprätthålla relationer med vänner som tycker att klimatutmaningen är viktig men att resa med flyg är viktigare. 
 • Att ta in vad som händer i världen och att vara i "hållbarhetsbubblan" lagom mycket, inte fastna i varken blint hopp eller hopplöshet. 
 • Att fortsätta agera och inte bli för analytisk och avtrubbad. 

Har du någon hjärtefråga relaterad till den globala uppvärmningen?

Klimatutmaningen är svår att dela upp och jag vet inte ens om jag tycker man ska försöka. Jag tror att mitt fokus har flyttats allt mer till vilken historia vi berättar om klimatutmaningen. "We're not defending nature, we are nature defending itself", är en av 350's slagord. Jag tycker det ryms väldigt mycket inom det. Vi behöver berätta historien om klimatutmaningen på ett sätt som inte får oss att bara göra liknande misstag igen. Exempel på misstag vi gjort är att välja tekniken som ska lösa problemet, se människan som skild och fristående från naturen, se människan som ond, att inte se maktperspektivet i samhällsomställningen, "fixa det" osv. 

Vad tror du behöver göras för att vi ska klara Paris-avtalets mål och IPCCs rekommendation om max 1,5 graders global temperaturökning?

Att vi helt och hållet ger upp fossil bränslen inom 8 år och 11 månader, se Carbon clock

I Sverige skulle det bland annat innebära att vi drar ner flyget rejält, kraftsamlar för att stärka samhällssystem som möjliggör fossilfria pendlingsresor och på andra sätt slutar använda bil för resor när det finns bra alternativ och att vi slutar köpa prylar från företag som inte kan bevisa att de är producerade med enbart förnybar energi…

Globalt sett tror jag det skulle behövas att alla människor som oroar sig över klimatförändringar i hela världen samtidigt bestämmer sig för att de inte tänker tolerera fossil något mer. Att alla dessa människor över en dag vägrar åka till jobbet om det inte kan ske på ett icke-fossilt sätt. Börja odla sin egen mat om de inte kan köpa schysst mat. Vägra köpa nya telefoner om de inte är tillverkade fossilfritt. Tyvärr har jag svårt att hoppas på att det kommer ske. Människor i många länder har fullt upp att hitta eller ha kvar sitt jobb, att få sin ekonomi att gå ihop överhuvudtaget, tillgodose trygga basala mänskliga behov som mat, skydd, kläder. Det är uppenbart hur olika hållbarhetsdimensioner går ihop. Utan mänskliga rättigheter, utbildning och social trygghet är det svårt för människor i världen att ställa om sina samhällen till fossilfrihet. Samtidigt måste vi sluta med all avskogning och annan markanvändningsförändring som bidrar till att minska biosfärens förmåga att lagra kol.

I Sverige ser jag att vi behöver krafttag inom transportsektorn, begränsa flyget rejält, accelerera normförskjutningen, stärka flygskammen, fortsätta ifrågasätta överkonsumtion, fortsätta ifrågasätta köttnormen, lära oss mer om det vi äter och hur det producerats. Se övergången till fossilfritt som en affärsmöjlighet (Svante A och Fossilfritt Sverige) och hitta livsstilar där vi vårdar och ägnar oss åt det vi har, istället för att sträcka oss efter mer. Vi måste fortsätta med den här omställningen oavsett vad som händer någon annanstans och inte bara göra det temporärt för att sen kunna gå tillbaka till hur vi levde förut. Vi måste skapa nya vanor som upplevs meningsfulla även när vi lever igenom en klimatkatastrof som sträcker sig över flera generationer. Vi behöver skapa en ny kultur som är meningsskapande inom planetens gränser. 

Vilka normer hoppas du ska ändras för klimatets skull?

 • Att det blir skamligt att flyga, oavsett vart.
 • Att det är konstigt att äta kött varje dag.
 • Hellre cyklar till jobbet än åker bil. 
 • Släng inte mat om den inte är möglig.
 • Att vi inte lever våra liv genom sociala medier utan i första hand i verkligheten, så vi med egna ögon är medvetna om vad som händer runt omkring oss. Sätt inte på TV:n, vila istället och engagera dig mer i föreningar. 

Specifik vädjan till politiker och andra makthavare?

Politiker:
 • Stå fria från inverkan från mäktiga aktörer - stora företag och rika privatpersoner.
 • Sätt ett datum då fossila bränslen kommer förbjudas.
 • Berätta berättelsen om Sveriges nya affärsstrategi - ett fossilfritt näringsliv.

Andra makthavare:
 • Sätt mål och gör handlingsplaner för när ni ska bli fossilfria.
 • Avsätt resurser för detta.
 • Kommunicera sedan vad ni gör.

Hur tror du att man bäst får andra att bli medvetna om klimatproblemen och agera för att minska sin klimatpåverkan?

Prata om klimatproblemen. Ställ frågor till vänner och bekanta även om det kan bli jobbigt, men utan att direkt beskylla dem. Var inte rädd att lyfta motsättningar.

"Hur motiverar du det?"
"Flyga till Alperna för att åka skidor, hur går det ihop?"
"Flyga till Egypten för att dyka på korallrev, hur går det ihop? (Med tanke på att världens korallrev bleknar bort i takt med klimatförändringarna.)”

Berätta om det som engagerar dig mest och för stunden. Fortsätt läsa, testa nya tankar och resonemang, var nyfiken på andras sätt att se det, men stå fast i dina egna värderingar. Ifrågasätt "sanningar" som människor bara upprepar utan att de nödvändigtvis egentligen är sanna. Till exempel “det kostar så mycket pengar med miljöarbete”, “det där är ju något de kan göra på kommunen”, “det är ju ingen som bryr sig ändå...” Det är det visst det!!

Har du generella råd kring hur ett företag kan drivas klimatsmart?

Generella, nja, det beror på vilket företag. Men för många medelstora till stora företag skulle jag säga:
 • Analysera er klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för att identifiera era mest väsentliga processer. 
 • Sätt mål och gör en handlingsplan för att minska klimatpåverkan från era väsentliga processer. 
 • Följ upp årligen och kommunicera internt och externt om ert mål och era framsteg. 
 • I god tid innan målen är uppnådda, gör om och sätt nya mål. 

För att vara i linje med forskningen behöver företaget halvera den totala klimatpåverkan var 10:e år, men gärna snabbare. Att hitta åtgärder brukar inte vara så svårt när man väl ringat in de mest väsentliga områdena. Är man ett fordonsbränsleföretag eller en kedja som säljer billiga varor från Kina på nätet så har man längre att gå - då behöver man ifrågasätta hela sin affärsidé. Är man ett tjänsteföretag behöver man troligtvis ta itu med affärsresor och minska dessa rejält genom att införa andra sätt att mötas och skapa relationer. Det går, det kommer bara kännas ovant och motarbetas av de som är bakåtsträvare. Tänk på att det är viktigt att skapa förankring internt.

Om jag som anställd vill påverka mitt företag att bli mer klimatmedvetet - var ska jag börja, vilka faktorer kan de flesta företag se över?

Börja med att fråga om hur företaget arbetar idag.
 • Finns klimatmål?
 • Finns någon strategi, några genomförda och planerade åtgärder?
 • Vilka delar av företagets verksamhet täcks in av klimatmålet? 
Idealt är detta frågor du ställer redan vid intervjun, för att bestämma dig för om du vill arbeta där eller inte.

Vill du lära dig mer kan det vara en bra idé att visa intresse, är företaget progressivt så finns kanske någon grupp som driver arbetet framåt och detta är ett bra sätt att både lära dig själv mer och påverka.

Är inte företagets mål tillräckligt ambitiösa är det också bra att påpeka att målen måste vara mer ambitiösa för att vara i linje med forskning. Får du inga svar på dina frågor, vänd dig till din chef och/eller HR-avdelningen. Medarbetarna är en viktig intressent för alla företag och du som anställd ska förvänta dig att kunna få svar på dessa frågor likväl som du kan få svar på vad dina rättigheter som anställd är. Får du verkligen inte svar så gå till HR-chefen. Får du inte svar där heller, vänd dig till pressen. 

Har du några miljövänliga lifehacks (små fiffiga knep i vardagen) eller andra tips?

 • Laga mat, både själv och med andra. Då vet du vad det är i den och lär dig mer om vart maten kommer ifrån. Du har råd att använda de allra bästa råvarorna (KRAV) och det blir ändå billigare än att äta ute. Ha ett par standardrätter som du lagar på rutin när du inte känner dig inspirerad, och satsa sedan på bra råvaror när du väl känner dig inspirerad. 
 • Tvätta alla kläder i samma tvättmaskin, de blir ändå ingen skillnad om du har kläder som inte är nya och som inte längre fäller färg. 
 • Lev friluftsliv, då lär du dig uppskatta enkla saker som att faktiskt ha rinnande vatten och el, och vet hur du klara dig utan ett tag också. 
 • Bunkra stapelvaror hemma, så slipper du akuthandla när du är hungrig. 
 • Var inte en passiv konsument av underhållning. Tillåt dig att vara trött, sitt i en skön fåtölj och gör ingenting ett tag.

Har du tips på hur en kan lära sig mer om klimatfrågan?

För mig är klimatfrågan så integrerad med andra hållbarhetsfrågor att det är svårt att hålla isär dem, det är olika sidor av samma sak! Så följande gäller hållbarhet generellt. För mig funkar det bra att läsa, men alla har sina olika sätt. Vissa dokumentärer har också gjort intryck på mig. Men allra bäst - gå en kurs!


Filmklipp

Böcker

Film
 • The Borneo Case
 • Sand Wars
 • Crude
 • The Yes Men Fix the World
 • The Salt of the Earth
 • Det var en gång en skog (Il était une forêt), HOME,,,

Vetenskapliga rapporter/artiklar

Om du skulle utmana dig själv att på nåt sätt göra mer skillnad för klimatet, vad skulle det vara? 

Flytta ut på landet, producera mat i lokala kretslopp, producera egen förnybar el, binda koldioxid genom att börja producera biokol och förvalta skog och betesmark. 

Vem vill du att vi ska intervjua?

 • Ingrid Riesner. Skriver och gör film om miljö- och hållbarhet. Har valt att bo ett år på fjället i Härjedalen.
 • Salomon Abbresparr. Miljöstrateg i ekologisk hållbarhet på Falun kommun. Stor erfarenhet av att driva svenska miljörörelsen framåt, exempelvis genom bevara Ojnareskogen.
 • Karl Axelsson. Tidigare kursamunens på CEMUS, har varit både på COP-möten och organiserat lokala aktioner för klimaträttvisa.

Vill du läsa ännu mer om Håkans tankar? 
Håkan bloggar på sin arbetsplats U&We  

ÄTER

☐ Vegan ☒ Vegetarian ☒ Flexitarian ☐ Äter allt ☒ Ekologiskt ☒ Efter säsong ☐ Närproducerat

KÄLLSORTERAR

☒ Allt ☐ Det mesta ☐ Nej

GÖR MED ÖVERBLIVEN MAT

☒ Äter upp ☐ Matavfalls-sorterar ☐ Kompost ☐ Soporna

RESER

☒ Flyg ☒ Tåg ☒ Bil ☒ Buss

FÖRFLYTTAR MIG

☐ Gång ☒ Cykel ☒ Kollektivtrafik ☐ Bil

KONSUMTIONSVANOR

☐ Slit och släng ☒ Nytt med kvalitet ☐ Lånar ☒ Begagnat

KLIMATKOMPENSERAR FLYGRESOR

☐ Alltid ☒ Ibland ☐ Aldrig ☐ Bara privat ☐ Bara i jobbet ☐ Flyger inte


Fotografi Elin Sylwan
SÅ ETT FRÖ - För klimatet © Elin Sylwan & Angelina Fredriksson  
Allt som publiceras på den här siten är våra egna eller de intervjuades personliga åsikter om inga källor anges. 
En hållbar global nivå ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. (Källa: klimatkontot.se) Detta är inklusive klimatpåverkan från offentlig konsumtion.

I CO2e resultaten hos intervjupersonerna är offentlig konsumtion inte inräknat och utgörs av de utsläpp som orsakas av produktion
av sådant som finansieras med skattemedel och dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008).