NAMN: Jeppe Larsen
ÅLDER: 34 år
BOR: Stockholm
UPPVUXEN: I skärgården utanför Vaxholm
FAMILJ: Hanna och våra tre barn
GÖR: Medgrundare cykelåkeriet MOVEBYBiKE, Ekocharter & eff3kt logistik
GILLAR: Att omväxlande bygga framtidsföretag samt vara på havet och i skogen med vänner och familj
DATUM: 22 december 2018

Din klimatpåverkan under det senaste året ligger på ungefär 2,0 ton CO2e. Vad är din spontana reaktion?

Fint att se att det går att leva ett gott liv med relativt låga utsläpp. Förutsatt att det offentliga tar hand om sin del av utsläppen som inte räknas med här så är jag inte långt från hållbara nivåer. Har flugit ett par gånger de senaste 20 åren och kommer säkert flyga igen så det senaste året kanske inte är helt representativt.

VILL DU TA REDA PÅ DIN EGEN KLIMATPÅVERKAN?
Klimatkontot.se för detaljerad förståelse
Klimatkalkylatorn.se för snabb koll
Pst... klimatkalkylatorn räknar in 2 ton CO2e som samhället står för, det gör inte klimatkontot.

Vilka vardagsval gör du för att minska din egen klimatpåverkan?

Äter i huvudsak vegetariskt, åker tåg, bor relativt litet, cyklar för det mesta eller använder bilpool eller elbils-pool enstaka gånger då det behövs.

Vad är din största utmaning i vardagen?

När det gäller att leva med låga klimatutsläpp? Har inte varit speciellt svårt att nå denna nivå med mina förutsättningar så egentligen inget. Jag kommer som sagt säkert flyga igen men tror helt klart det finns klimatutrymme att flyga en del, kanske 2-3 ggr per decennium.

Gillar verkligen inte när andra moraliserar över folks val. Vare sig det handlar om en använder cykelhjälm, hur en uppfostrar sina barn eller om en kör bil eller flyger. Däremot gillar jag initiativ som #jagstannarpåmarken där folk bestämmer sig för att inte flyga och berättar om det eller alla som åker på tågsemester och delar med sig från sin resa och kanske sår ett frö.

Gillar tanken med personliga utsläpps-rätter där var och en får en utsläpps-budget att förbruka varje år. Varje år minskar budgeten eller kvoten i den takten vi behöver dra ner på utsläppen för att klara 1,5-gradersmålet. De som inte förbrukar hela budgeten kan sälja sina överblivna utsläppsrätter medan de som överskrider den måste köpa till utsläppsrätter. På så vis löser vi en rättvisefråga kopplat till detta då de med låga inkomster ofta har låga utsläpp. De skulle dels få betalt för sina låga utsläpp men också slippa drabbas lika hårt av styrmedel som de med höga inkomster (och ofta höga utsläpp) inte har något problem med att betala och fortsätta släppa ut som vanligt.

Har du någon hjärtefråga relaterad till den globala uppvärmningen?

Cirkulär ekonomi och transport.

Vad tror du behöver göras för att vi ska klara Paris-avtalets mål och IPCCs rekommendation om max 1,5 graders global temperaturökning?

Det skulle bli en hel uppsats! Men kort så behövs rejäla styrmedel och en normförskjutning till att det är helt normalt att cykla med sina barn på vintern och att det blir onormalt att skjutsa sina barn till skolan med bil om en bor i städer t ex.

Vilka normer hoppas du ska ändras för klimatets skull?

Fossilnormen.

Specifik vädjan till politiker och andra makthavare?

Se till att det blir dyrt att smutsa ner och släppa ut. Vill samtidigt vädja till alla som vill förändra att peppa och hylla de makthavare, företagare, politiker och partier som försöker ta steg åt rätt håll. Kastas allt för mycket skit på framförallt politiker idag och de som försöker ta radikala steg framåt för att säkra framtida välfärd röstas ofta bort eller blir bombarderade med hot och hat.

Lätt att kräva klimatlagstiftning av politiker men desto svårare att som politiker genomföra den med det stora motstånd som finns. Även om olika reformer inte blir så bra som behövs så ge kredd ändå när framstegs görs annars orkar ingen till slut kämpa på i de tuffa förhandlingar mellan olika viljor som demokratin består av.

Hur tror du att man bäst får andra att bli medvetna om klimatproblemen och agera för att minska sin klimatpåverkan?

Genom att utan pekpinnar visa att det går att leva ett bra liv trots liten CO2-budget.

Vad motiverade dig att starta MOVEBYBiKE i Stockholm?

Såg en möjlighet att vara med och förändra den fossila och snabbt växande citylogistiken med ett fordon som är väldigt nära att göra ett positivt fotavtryck. Med minst 90 % lägre energiförbrukning, ytbehov och partikelutsläpp så är el-lastcykeln verkligen ett användbart verktyg för att säkra framtid välfärd innanför planetens gränser. Att vi får en säkrare och tystare stadsmiljö med fler ansikten istället för plåtburkar som far omkring är inte så dumt det heller.

Vad tror du behövs för att fler ska välja cykeln som transportmedel, både i staden och på landsbygden?

Det absolut viktigaste är riktig cykelinfrastruktur och bra vägunderhåll året runt. Går snabbt framåt i Sverige nu med allt fler cykelbanor som håller bra standard och är separerade från gående och motorfordon med kantsen eller annan tydlig separering som inte bara är målarfärg. Allt fler sträckor blir sop-saltade på vintern så en princip får sommarväglag när det görs rätt. Just sopsaltning vintertid är kanske den snabbaste åtgärden som inte kostar de 10-tals miljarder som själva cykelinfrastrukturen behöver för att bli vettig.

På landsbygden där det kommer ta längre tid att få cykelinfrastruktur på plats är det viktigt att vi inte bygger bort möjligheten att cykla som en del 2+1-vägar har gjort. Också viktigt att nå ut med att en lite dyrare el-assisterad lastcykel med dubbdäck funkar utmärkt att pendla med upp till 1-2 mil året runt även på landsbygden. Där är armbryterskan och förändringsagenten Heidi Andersson ett bra exempel.

Sen behöver lastcykel-branschen en storsatsning med kapital och forskning. Om varje mindre stad har ett par engagerade återförsäljare med verkstad och bogseringstjänster osv så blir det förstås mycket lättare att byta ut ena eller bägge bilar till en lastcykel även på landsbygden.

Är dock helt med på att vi behöver en levande landsbygd för hela samhällets skull och att många är beroende av bilen. När det gäller styrmedel är trängselskatter och parkeringsavgifter i städerna helt klart mina favoriter. Tror på mer sånt i städer medan landsbygden snarare behöver morötter i form av laddstolpar, co2-smart infrastruktur och el-fordonspooler.

Har du några miljövänliga lifehacks (små fiffiga knep i vardagen) eller andra tips?

Håller helt med Lars Arman som tidigare intervjuats om potentialen som finns i elcykeln. Vill dock lägga till en lastyta eller låda på den: Skaffa el-lastcykel om du har barn eller ofta har med dig mycket packning. Visserligen inte ett "litet knep" men ruskigt fiffigt när det gäller till att lösa vardags-logistiken. Snabbt smidigt och bekvämt om en bor i storstad. Du behöver inte leta parkeringsplats eller trängas i kollektivtrafiken. För upp till ett par km går det dessutom snabbare än alla andra alternativ om en räknar från dörr till dörr.

Har du tips på hur en kan lära sig mer om klimatfrågan? 

Circular Economy System Diagram

Något annat du vill dela med dig av?

Har du klimatångest? Starta företag i din bransch men med framtidsfokus, jag får otroligt mycket energi av att varje dag jobba med dessa frågor och känna att jag gör skillnad. Om inte det stundtals slitiga livet som företagare är något för dig så engagera dig i någon av alla de organisationer som konstruktivt jobbar för förändring och driv på för att din arbetsplats ska ta dessa frågor på allvar. Då menar jag inte bara att byta till ekologiskt kaffe och sopsortera utan hela affärsmodellen osv.

Om du skulle utmana dig själv att på nåt sätt göra mer skillnad för klimatet, vad skulle det vara? 

Skulle nog snarare handla om att göra mindre skillnad. Varje timme jag lägger på jobbet minskar jag någon annans negativa påverkan. Skulle vilja utmana mig själv att ta mer ledigt och dra ner på tempot men det skulle få motsatt klimateffekt!

Vem tycker du vi ska intervjua?

Heidi Andersson som jag nämner ovan och Mattias Svensson som ofta har en intressant grön och frihetlig vinkel i sina texter.

ÄTER

☒ Vegan ☒ Vegetarian ☒ Flexitarian ☐ Äter allt ☒ Ekologiskt ☐ Efter säsong ☐ Närproducerat

KÄLLSORTERAR

☒ Allt ☐ Det mesta ☐ Nej

GÖR MED ÖVERBLIVEN MAT

☒ Äter upp ☒ Matavfalls-sorterar ☐ Kompost ☐ Soporna

RESER

☐ Flyg ☒ Tåg ☐ Bil ☐ Buss

FÖRFLYTTAR MIG

☐ Gång ☒ Cykel ☐ Kollektivtrafik ☐ Bil

KONSUMTIONSVANOR

☐ Slit och släng ☒ Nytt med kvalitet ☒ Lånar ☒ Begagnat

KLIMATKOMPENSERAR FLYGRESOR

☐ Alltid ☐ Ibland ☐ Aldrig ☐ Bara privat ☐ Bara i jobbet ☒ Flyger inte

SÅ ETT FRÖ - För klimatet © Elin Sylwan & Angelina Fredriksson  
Allt som publiceras på den här siten är våra egna eller de intervjuades personliga åsikter om inga källor anges. 
En hållbar global nivå ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. (Källa: klimatkontot.se) Detta är inklusive klimatpåverkan från offentlig konsumtion.

I CO2e resultaten hos intervjupersonerna är offentlig konsumtion inte inräknat och utgörs av de utsläpp som orsakas av produktion
av sådant som finansieras med skattemedel och dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008).