NAMN: Josefin Fürst
ÅLDER: 36 år
BOR: Johanneshov, Stockholm
UPPVUXEN: Bromma, Stockholm
FAMILJ: Man och två barn, släkt och vänner
GÖR: Projektledare på tankesmedja
GILLAR: Biomörker, skönlitteratur och tid över
DATUM: 3 februari 2019

Din klimatpåverkan under det senaste året ligger på ungefär 4,3 ton CO2e. Vad är din spontana reaktion?

Hur sjutton ska jag lyckas med att resa mindre?!

VILL DU TA REDA PÅ DIN EGEN KLIMATPÅVERKAN?
Klimatkontot.se för detaljerad förståelse
Klimatkalkylatorn.se för snabb koll
Pst... klimatkalkylatorn räknar in 2 ton CO2e som samhället står för, det gör inte klimatkontot.

Vilka vardagsval gör du för att minska din egen klimatpåverkan?

Jag klimatkompenserar varje månad och försöker förändra mina konsumtionsmönster. Istället för bil tar jag mig fram med kollektivtrafik. Jag försöker inventera vad jag verkligen har och använda upp det innan jag köper något nytt. Det handlar om att ifrågasätta känslan "jag behöver" när det egentligen handlar om något annat. Dessutom jobbar på att helt ok ska duga. Jag handlar mer och mer begagnat och försöker hålla nere min köttkonsumtion.

Vad är din största utmaning i vardagen?

Arbetsresor som ganska ofta blir flygresor och stress och tidsbrist som gör det lätt att hamna i lättast möjliga lösningar, snarare än de hållbaraste. Läs: stressad småbarnsförälder med trötta barn i mataffären eller dåligt samvete för tjänsteresor som gör att varje extra minut borta känns hård. Privat tror jag inte att jag kommer flyga i år. Men jag arbetar för en utländsk organisation och har uppdrag som gör att resor inom Norden blir ett måste. Jag försöker att inte resa i onödan och bara flyga om jag inte kan lösa det på annat sätt. Men alternativ som t ex färjetrafiken till Finland är också usel, även om det verkar vara förändringar på gång.

Har du någon hjärtefråga relaterad till den globala uppvärmningen?

För mig är barnen en av anledningarna att jag verkligen är motiverad att ställa om. Jag vet att mänsklighetens fortlevnad borde räcka, men att vara med mina barn gör framtiden konkret. Jag är övertygad om att det kommer vara avgörande att hålla ihop samhället för att en omställning ska vara möjlig. Ökade klyftor och otrygghet kommer göra stora reformer svåra och leda till proteströrelser som de Gula västarna i Frankrike. En grön omställning måste vara en socialt hållbar omställning.

Vad tror du behöver göras för att vi ska klara Paris-avtalets mål och IPCCs rekommendation om max 1,5 graders global temperaturökning?

Jag har egentligen för dålig koll för att svara på det här. Jag tror att det kommer bli svårt. Riktigt starka politiska initiativ nu och en stark folklig opinion som de politikerna som är förändringsbenägna kan ha i ryggen. Både långsiktiga och omfattande reformer, samt projekt som går att sjösätta nu direkt. Höghastighetståg och kollektiva trafiklösningar som el-bussar. Grön skatteväxling.

Vilka normer hoppas du ska ändras för klimatets skull?

Jag önskar mig nya normer kring konsumtion, status och tid. En strävan efter det perfekta livet, om än på många olika sätt, gör att många (jag!) lägger tid och pengar på saker som är rätt oviktiga. Jobbar för mycket, renoverar kök - mycket yta men lite tid för eftertanke och politisk aktivism.

Specifik vädjan till politiker och andra makthavare?

Jag är övertygad om att det kommer att vara omöjligt att göra de omställningar som är nödvändiga i ett samhälle med stora klyftor, se utvecklingen med de Gula västarna i Frankrike. Så min vädjan är att den gröna omställningen ska bli en socialt hållbar omställning. Växande löneklyftor måste tryckas ihop igen. Stora satsningar på livslångt lärande och utbildning kommer vara avgörande för alla de människor som kommer behöva byta arbete som en del av omställningen. Stora långsiktiga reformer kräver breda politiska allianser, över parti- och blockgränser och nationsgränser. Politiken måste vara modig, men samtidigt är det viktig att det inte blir ”vi” mot politiken. Om fler engagerar sig så blir de tuffa beslut som måste tas inte omöjliga.

Hur tror du att man bäst får andra att bli medvetna om klimatproblemen och agera för att minska sin klimatpåverkan?

Genom att prata om klimatet med många och att utgå ifrån sig själv och den egna vardagen. Att prata om hur vi kan organisera oss och leva på andra sätt. För mig är det väldigt viktigt att försöka landa i konkreta förslag på vad som kan och behöver göras för att bygga ett nytt hållbart, jämlikt samhälle och att inte fastna i rädslan och katastrofscenarier. 

Vad tror du krävs för att få politiker och andra makthavare att sätta miljöfrågorna högst upp på agendan?

Både politiker och andra makthavare är människor. Kunskap och en sann förståelse för vad som väntar tror jag är de viktigaste bitarna.

Politiker och politiska partier är mottagliga för påverkan och förstås också intresserade av opinionen. Om ett engagemang för klimatomställning höjer chanserna att blir omvald kan det vara en viktig faktor som gör att frågan prioriteras. Om engagemanget är en risk som gör det svårare att bli omvald eller få igenom andra hjärtefrågor kan det istället göra att frågan blir svår att ta i. Det gör att arbete som lyfter klimatet i debatten och på andra sätt är värdefullt.

De olika svenska partierna är varierande lyhörda för gräsrötter, men som partimedlem finns det alltid olika sätta att påverka ett partis politik och riktning. Så att gå med i ett parti och använda de partiinterna verktygen för att sätta konkreta frågor på agendan är smart för den intresserade och tålmodige. För den som inte har tid eller lust att lägga tid på ett partipolitiskt engagemang kan man alltid kontakta sin (och andra) politiker och förklara varför klimatförändringarna måste lyftas. Konkreta förslag kan säkert göra kontakten extra intressant och det kan vara smart att anpassa förslaget till politikerns arbetsområde. Den politiska agendan kan påverkas på andra sätt än genom partipolitiska engagemang. Det finns mängder av intresseorganisationen som redan arbetar för att lyfta miljöfrågor förstås, men du kanske också redan är medlem i en organisation som kan behöva förändra sin verksamhet eller som kan driva opinion på olika sätt. Föreningslivet har ofta stora behov av nya medlemmar och aktiva så nya röster är intressanta och lyssnas ofta på. Kanske kan ett engagemang i en fackförening eller en idrottsklubb bli ett sätt att direkt eller indirekt driva gröna frågor och mobilisera en grön och social omställning?

Vad känner du när du tänker på klimatfrågan?

De flesta dagar känner jag en stark oro och att utmaningarna känns enorma. Det handlar trots allt om en omställning som måste ske globalt. Det handlar radikal politik som måste genomföras, värderingar och normer som måste förändras och allt måste ske mycket snart. Andra dagar känner jag en viss optimism. Dels för att jag är övertygad om att det finns mycket att vinna på både individ- och samhällsnivå på en omställning, inte vara livhanken.

Har du några miljövänliga lifehacks (små fiffiga knep i vardagen) eller andra tips?

Bibliotek! Jag tycker fortfarande att man kan köpa böcker, men bibliotek är också ofta väldigt fina platser att vara på med små barn som inte kräver pengar att man handlar en massa. Känslan att plocka med sig högar med böcker hem och sen få lämna tillbaka dem när de är färdiglästa + kloka tips av påläst och erfaren personal är inte dum.

För mig som gillar handarbete är att laga kläder väldigt tillfredsställande. Det finns en hel del inspirerande instagram-konton med lagningsinspiration, t ex Lagningsaktivisterna.

Annars gillar jag matlådor till jobbet och att försöka förstå skillnaden ett verkligt behov och något som helt plötsligt känns som ett behov men inte är det. I den mån det går försöker jag hålla mig undan platser som är uppbyggda runt konsumtion. Både fysiska platser och sociala medier-kanaler som säljer saker och en perfekt livsstil.

Har du tips på hur en kan lära sig mer om klimatfrågan?

Jag fastnade nyss för en presentation av Staffan Laestadius på Naturskyddsföreninges youtube-kanal om uthållig välfärd som jag tyckte var riktigt bra eftersom den blir konkret och börjar prata om hur en omställning kan och bör se ut. Lite om individnivån, men främst vad som behövs göras på en samhällsnivå. Jag har precis börjat läsa hans bok Klimatet och omställningen, jag tror att jag kan rekommendera den även om jag bara kommit några kapitel. Många intressanta perspektiv och konkreta förslag.

Om du skulle utmana dig själv att på nåt sätt göra mer skillnad för klimatet, vad skulle det vara? 

  • Färre tjänsteresor och hållbarare resesätt.
  • Kanske borde jag fundera på om jag kan arbeta mindre och bli modigare och krångligare i samtal med medmänniskor och som konsument.
  • Kanske ta upp ett partipolitiskt engagemang och använda det för att lyfta omställningen och för att förstå och föreslå vad som kan bli bra reformer lokalt.
  • Jag är en riktig stadsmänniska och borde jobba på min relation med naturen också, bli kompis med tanken på att en skogsutflykt eller ”ett skogsbad”.

Vem vill du att vi ska intervjua?

Kungafamiljen.

ÄTER

☐ Vegan ☐ Vegetarian ☐ Flexitarian ☒ Äter allt ☒ Ekologiskt ☒ Efter säsong ☒ Närproducerat

KÄLLSORTERAR

☒ Allt ☐ Det mesta ☐ Nej

GÖR MED ÖVERBLIVEN MAT

☒ Äter upp ☐ Matavfalls-sorterar ☒ Kompost ☐ Soporna

RESER

☒ Flyg ☒ Tåg ☐ Bil ☒ Buss

FÖRFLYTTAR MIG

☒ Gång ☐ Cykel ☒ Kollektivtrafik ☐ Bil

KONSUMTIONSVANOR

☒ Slit och släng ☒ Nytt med kvalitet ☐ Lånar ☒ Begagnat

KLIMATKOMPENSERAR FLYGRESOR

☒ Alltid ☐ Ibland ☐ Aldrig ☐ Bara privat ☐ Bara i jobbet ☐ Flyger inte


Fotografi Joakim Johansson
SÅ ETT FRÖ - För klimatet © Elin Sylwan & Angelina Fredriksson  
Allt som publiceras på den här siten är våra egna eller de intervjuades personliga åsikter om inga källor anges. 
En hållbar global nivå ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. (Källa: klimatkontot.se) Detta är inklusive klimatpåverkan från offentlig konsumtion.

I CO2e resultaten hos intervjupersonerna är offentlig konsumtion inte inräknat och utgörs av de utsläpp som orsakas av produktion
av sådant som finansieras med skattemedel och dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008).