NAMN: Karin Kali Andersson
ÅLDER: 36 år
BOR: Stockholm
UPPVUXEN: Järfälla
FAMILJ: Sambo, ett barn
GÖR: Klimatpsykologerna & miljöaktivist
GILLAR: Skog, kärlek, bad, längdskidor, choklad, skratta, sjunga
DATUM: 18 december 2019

Din klimatpåverkan under det senaste året ligger på ungefär 1,1 ton CO2e. Vad är din spontana reaktion?

Bättre än jag trodde! Ganska nära målet. Sen tror jag inte särskilt mycket på konsumentmakt som förändringsstrategi, och blir alltid besviken på sådana här test för att de inte ställer en enda fråga om huruvida man organiserar sig, gör något storskaligt för miljön eller producerar egen mat.

VILL DU TA REDA PÅ DIN EGEN KLIMATPÅVERKAN?
Klimatkontot.se för detaljerad förståelse
Klimatkalkylatorn.se för snabb koll
Pst... klimatkalkylatorn räknar in 2 ton CO2e som samhället står för, det gör inte klimatkontot.

Vilka vardagsval gör du för att minska din egen klimatpåverkan?

Miljöaktivism.

Vad är din största utmaning i vardagen?

Just nu har jag inte så mycket pengar, det gör det nästan omöjligt att belasta miljön. Men tight ekonomi är ju också en utmaning.

Har du någon hjärtefråga relaterad till den globala uppvärmningen?

Helhetsperspektiv är kanske min hjärtefråga :)

Vad tror du behöver göras för att vi ska klara Paris-avtalets mål och IPCCs rekommendation om max 1,5 graders global temperaturökning?

Sluta se oss själva som särkopplade från ekosystemet, och med rätt att dominera och försöka kontrollera detsamma. Istället börja se oss som en del av ekosystemet, som vi kan samarbeta med.

Vilka normer hoppas du ska ändras för klimatets skull?

Speceism, alltså att människan är överlägsen andra arter och ekosystem.

Specifik vädjan till politiker och andra makthavare?

Agera snabbt och kraftfullt. Ni kommer inte att ångra er. Stödet är större än ni tror. Jag märker att människor ofta lite oväntat andas ut när jag till exempel föreläser och påtalar allvaret, och hur viktigt det är att vi agerar gemensamt och snart. Motståndet mot att ta klimatfrågan på allvar håller på att luckras upp.

Hur tror du att man bäst får andra att bli medvetna om klimatproblemen och agera för att minska sin klimatpåverkan?

Det beror på vad man menar med "andra". Klimatförnekare är väldigt svåra att rucka på i just klimatfrågan, men kan vara engagerade i andra miljöfrågor och ha ett lågt ekologiskt fotavtryck. Jag tror det är viktigt att vi undviker polarisering, att lyssna och ha ett samtal istället för en debatt.

Personspecifik fråga


Har du några miljövänliga lifehacks (små fiffiga knep i vardagen) eller andra tips?

jobba deltid -> låg inkomst -> mindre ekologiskt fotavtryck & mer tid att älska allt som är värt att älskas

Har du tips på hur en kan lära sig mer om klimatfrågan?

Jag skulle rekommendera att gå en PDC, permaculture design course.

Om du skulle utmana dig själv att på nåt sätt göra mer skillnad för klimatet, vad skulle det vara? 

Jag gör allt jag kan och lägger all min lediga tid på aktivism och miljöarbete. Jag ser det som att jag står till förfogande för moder jord. Det är underbart att inte veta vad som ska hända härnäst, men veta att det kommer att bli intressant och göra skillnad.

Vem vill du att vi ska intervjua?


ÄTER

☐ Vegan ☒ Vegetarian ☐ Flexitarian ☐ Äter allt ☒ Ekologiskt ☒ Efter säsong ☒ Närproducerat

KÄLLSORTERAR

☐ Allt ☒ Det mesta ☐ Nej

GÖR MED ÖVERBLIVEN MAT

☒ Äter upp ☐ Matavfalls-sorterar ☒ Kompost ☐ Soporna

RESER

☐ Flyg ☒ Tåg ☐ Bil ☐ Buss

FÖRFLYTTAR MIG

☒ Gång ☒ Cykel ☐ Kollektivtrafik ☐ Bil

KONSUMTIONSVANOR

☐ Slit och släng ☒ Nytt med kvalitet ☒ Lånar ☒ Begagnat

KLIMATKOMPENSERAR FLYGRESOR

☐ Alltid ☐ Ibland ☐ Aldrig ☐ Bara privat ☐ Bara i jobbet ☒ Flyger inte

SÅ ETT FRÖ - För klimatet © Elin Sylwan & Angelina Fredriksson  
Allt som publiceras på den här siten är våra egna eller de intervjuades personliga åsikter om inga källor anges. 
En hållbar global nivå ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. (Källa: klimatkontot.se) Detta är inklusive klimatpåverkan från offentlig konsumtion.

I CO2e resultaten hos intervjupersonerna är offentlig konsumtion inte inräknat och utgörs av de utsläpp som orsakas av produktion
av sådant som finansieras med skattemedel och dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008).