Kära moder jord!
Skogarna brinner. Grundvattnet sinar. Glaciärerna smälter. Medeltemperaturen stiger. Koldioxidutsläppen galopperar. Forskarna larmar! Vad tusan kan JAG göra? Vi är två vanliga småbarnsföräldrar. Vi tänker mycket på klimatet och den globala uppvärmningen. Läser artiklar. Oroas! Vi undrar vad tusan vi kan göra åt saken. Det gör ju ingen himla skillnad om bara JAG slutar flyga, äter mindre kött, och investerar grönt – eller?

Vi vill se ett hållbart samhälle nu. Vi tror att steg ett är att få fler att bli medvetna om sin egen klimatpåverkan, och få fler att börja prata om klimatfrågan. Vi vill lära oss mer om vad vi själva kan göra och vi vill inspirera fler att göra. Vi frågar de som vet och de som gör, åtminstone någonting. Vi börjar med att prata om det och samtidigt så ett frö hos andra, att börja tänka, lära och göra. Så kan våra följare sen så ett frö hos sina vänner, som kan så ett frö hos sina kollegor, som kan så ett frö hos sin släkt, som kan...

Häng med så försöker vi lära oss lite mer!

Så ett frö - för klimatet är en serie mini-intervjuer med miljöexperter, vanliga klimatsmarta, miljöprofiler, kändisar, influencers och andra personer vi är nyfikna på. Som får redovisa sina klimatavtryck från de senaste 12 månaderna (både privat & i jobbet, alltså 24/7), svara på enkla frågor som rör klimatet och inspirera. Ideellt drivet, oberoende och partipolitiskt obundet.

Vi tror på inspiration, samtal och kunskap!

Så ett frö - för klimatet är grundat hösten 2018 av Elin Sylwan & Angelina Fredriksson.

Instagram
Facebook
Twitter
hej@saettfro.se

#såettfrö
#fridaysforfuture
#mittfrö

Klimatkontot https://klimatkontot.se/
Parisavtalet https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/
FN:s klimatpanel IPCC  http://www.ipcc.ch/
Globala målen http://www.globalamalen.se/

Grafisk design av Marianne Saether
Fotografi av Elin Sylwan (om inget annat anges)

Medelsvenskens konsumtion orsakar utsläpp på 8 ton CO2e per år. (Källa: Naturvårdsverket 2010). Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år. (källa: IPCC 2014). Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. 

Offentlig konsumtion är inte inräknat […] och inkluderar de utsläpp som orsakas av produktion av sådant som finansieras med skattemedel. Dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008). Dessa utsläpp kan individen främst påverka indirekt, t.ex. genom röstsedeln.

(Källa: klimatkontot.se)


CO2 = är den kemiska betäckningen på koldioxid, som är en osynlig och luktfri gas. Koldioxid är både en förutsättning för liv på jorden och i för höga koncentrationer synnerligen dödlig. Koldioxid är en växthusgas som kan öka den globala uppvärmningen.

(Källa http://www.klimatordlista.se/co2-koldioxid/)


CO2e = koldioxidekvivalenter Med CO2e (koldioxidekvivalenter) menas att ämnen som har en klimatpåverkan, har räknats om till motsvarande mängd koldioxid (CO2), 1 kg metan motsvarar till exempel 21 kg CO2-ekvivalenter. Denna gemensamma måttenhet gör det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. 

(Källa: klimatkontot.se)


SÅ ETT FRÖ - För klimatet © Elin Sylwan & Angelina Fredriksson  
Allt som publiceras på den här siten är våra egna eller de intervjuades personliga åsikter om inga källor anges. 
En hållbar global nivå ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. (Källa: klimatkontot.se) Detta är inklusive klimatpåverkan från offentlig konsumtion.

I CO2e resultaten hos intervjupersonerna är offentlig konsumtion inte inräknat och utgörs av de utsläpp som orsakas av produktion
av sådant som finansieras med skattemedel och dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008).